Waarom deze Website?

 De voorgeschiedenis van mijn leven is de geschiedenis van mijn hart" © 

  

Geïnspireerd door het prachtige boek “Istori Kita” van Simone Berger heeft Guus Rozendaal in 2020 het Indische verhaal van zijn familie van vaders kant opgeschreven.

Dat verhaal begint in 1920 met de uitzending van zijn grootvader en zijn nog kleine gezin naar Nederlands-Indië om aldaar in het kader van de zgn. “Ethische Politiek” in het onderwijs te gaan werken. Dat heeft hij tot in 1940 gedaan. Het verhaal eindigt begin 1958 met de gedwongen repatriëring van zijn vader met gezin terug naar Nederland.

Vervolgens ontstond bij hem en zijn vrouw Tilly van Coevorden het plan om meer Nederlands-Indië gerelateerde verhalen te verzamelen en op één neutrale plek samen te brengen.

Dat werd De Indische Verhalentafel, waar iedereen zijn of haar Indische verhaal op kwijt kan, van Tempo Doeloe tot en met het wel of niet gedwongen vertrek.

Samen met de "verteller" heeft Tilly inmiddels ruim 50 verhalen opgeschreven en op deze website geplaatst. Daarnaast hebben wij ook een groot aantal reeds eerder en elders gepubliceerde persoonlijke verhalen verzameld.

Al deze verhalen worden niet verteld omdat de vertellers zichzelf zo interessant vinden. De verhalen spelen zich echter wél af tegen de achtergrond van zeer ingrijpende periodes, die vele levens voor altijd veranderd hebben, ook die van latere generaties.

Het is helaas gebleken dat velen in de Nederlandse samenleving (én daarbuiten) maar weinig afweten van die achtergronden, waardoor de eerste, tweede en derde generaties van de betrokkenen vaak nog steeds niet begrepen worden over wat de eerste generatie is overkomen.

Het is door zowel de verhalen als de in de website eveneens opgenomen algemene achtergronden door te geven en te laten begrijpen, dat dat begrip er wél komt. In veel gevallen draagt het laten vertellen van het Indische verhaal ook bij aan de verwerking van trauma en verdriet.

In 2022 is de website ondergebracht in de Stichting Nederlands-Indië teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen, ook op de langere termijn.

Als aanvulling op deze website hebben wij een Facebook groep en een Facebook pagina opgezet (met inmiddels 5.000 leden), waar Nederlands-Indië gerelateerde herinneringen geplaatst kunnen worden: Opdat dit platform verder kan blijven groeien en verbeteren nodigen wij de bezoekers van harte uit om samen met ons ook hún Indische verhaal hier te vertellen en suggesties voor verbetering te sturen aan:

info@de-indische-verhalentafel.online

Tot slot nog een wijze uitspraak van "Oom Wim" uit de film "Indisch Zwijgen":


Na je geboorte begint je eigen familiegeschiedenis. Je bent je er nog niet bewust van, maar de verhalen waarmee je opgroeit, zullen je voor een deel vormen. Wij erven meer dan slechts uiterlijke kenmerken en karaktertrekken van onze ouders en voorouders. Ook de geschiedenis laat haar sporen na en is verweven met de geschiedenis van je (voor)ouders.

Onbewust rook je de kruidige geuren die in jouw ouderlijk huis rondhingen of hoorde je de Maleise klanken die de taal kleurden. Misschien was je gefascineerd door de voorwerpen die ooit uit dat verre land op de boot waren meegekomen of voelde je soms dat bepaalde onderwerpen onbesproken bleven.

Als kind van Indische ouders ervaar je op een dag de andere bagage die je hebt meegekregen.

Ik groeide op met de verhalen van mijn familie over het leven in Medan op Sumatra. Enerzijds leuke en spannende verhalen, maar anderzijds voelde ik de invloed die het gedwongen vertrek had op mijn vader, die op zijn dertiende in 1953 voorgoed zijn geboorteland moest achterlaten. Zijn Indische jeugd, die bestond uit vrijheid en op blote voeten kattenkwaad uithalen, verruilde hij ongewild voor een kille ontvangst, knellende schoenen en grijze luchten. Zelfs toen hij de 80 was gepasseerd, voelde ik zijn heimwee naar de mensen die hem omringden, de natuur die hem al van jongs af aan fascineerde en zijn geboortegrond.

Dit motiveerde mij om Istori kita. Jouw familiegeschiedenis samen te stellen, als leidraad en gids om persoonlijke verhalen te delen en vast te leggen. Bij de vele ontmoetingen raakte ik gefascineerd door de verhalen achter de voorwerpen uit Indië, die een tastbare herinnering aan vroeger waren. Samen met Armando Ello legde ik ruim 30 verhalen vast in De lange reis van de poesaka. Indische tastbare herinneringen.

Deze website wil iedereen die zijn verhaal wil delen, uitnodigen om dit te plaatsen. De diversiteit aan verhalen en achtergronden is onuitputtelijk. Ze geven ons een tijdsbeeld van een verleden dat in tijd en afstand ver weg is. Ze bieden ons een kijkje in de ingewikkelde, gelaagde koloniale samenleving en tonen ons de diverse gezichten van de Japanse bezetting en de jaren tijdens en na de onafhankelijkheidsstrijd. En uiteindelijk gaan ze over hoe mensen met roots in Indië of Indonesië het beste van twee werelden hebben weten te verbinden en veerkracht hebben getoond.

In 2020 herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Dat was tevens de start van een jarenlange migratie van ruim 300.000 personen naar Nederland. Nu meer dan ooit beseffen we het belang van onze roots en familiegeschiedenis.

Door deze verhalen te delen, draag je er zorg voor dat ze niet verloren gaan. Je geeft anderen soms de mogelijkheid een nieuw puzzelstukje te leggen. Jouw familiegeschiedenis kan heel dichtbij iemands eigen geschiedenis liggen en nieuwe informatie opleveren.

Het zijn ‘kleine’ verhalen die ons verbinden. Voor velen van ons is het van wezenlijk belang om te weten waar je vandaan komt, om jezelf te begrijpen en de verhalen in een context te kunnen plaatsen.

En dat is precies wat deze website ‘De Indische verhalentafel’ als platform beoogt. Het delen van verhalen van toen – onze eigen geschiedenis. 

Simone Berger


Voorwoord van Simone Berger: