Hoewel mijn moeder mij veel details over mijn familie in Nederlands-Indië heeft verteld, waren dat slechts details en vroeg ik Tilly mij te helpen de verschillende details samen te voegen en er iets zinnigs over te zeggen. Tilly besloot terug te gaan naar mijn overgrootouders van moederskant en het volgende is het resultaat van vele uren spitten door informatie. We hebben het beknopt gehouden om het aangenaam te houden voor u, die dit interessante verhaal over mijn voorouders gaat lezen.

Iona Jaeger, maart 2023

 

 

Abraham Marinus Vermast  wordt geboren op 9 oktober 1854 in Ijzendijke en was paardendierenarts.


Hij werd op 12 oktober 1875 stagiair aan de Staats Veterinaire School voor Indische dienst. Hij werd op 16 september 1880 benoemd tot paardenarts 3e klasse (2e luitenant).

Zijn huwelijk vond plaats in Delfshaven op 28 oktober 1880. Hij trouwde met Jacoba Petronella Cornelia van Goor. Jacoba werd geboren op 3 maart 1858 in Rotterdam.

In datzelfde jaar, op 6 november, vertrokken zij naar Nederlands-Indië op het s.s. Princes Marie dat in Amsterdam lag aangemeerd.

Volgens advertenties in de krant was hij eerst gestationeerd in Batavia of Weltevreden en na zijn overplaatsing reisde het jonge paar per schip en kwam rond 18 mei 1881 aan in Semarang. Jacoba was toen ongeveer 7 maanden zwanger.

Op 14 juli 1881, twee maanden na hun aankomst in Semarang, werd hun eerste zoon geboren in Salatiga, waar Abraham gestationeerd was. Hij krijgt de naam Willem Marinus Cornelis Vermast (overleden te Utrecht op 1 april 1952).

Op 17 juli 1885 wordt in Salatiga een tweede kind geboren, een dochter, genaamd Jacoba Petronella Vermast. Zij wordt genoemd naar haar moeder en trouwt op 27 maart 1907 in Bankalang met Francis Robert Twiss.

Rond deze tijd (1885) wordt Abraham overgeplaatst naar Soerabaja en in 1886 naar Batavia. (advertentie)

In Batavia wordt het derde kind van het echtpaar geboren, een dochter. Zij krijgt de naam Emma Margaretha Jacoba Anna en zal op 23 december 1909 in Pakalongan trouwen met Jacob Sybrandi. (Jacoba overleed 12.02.1940 in Haarlem).


Maternale achtergrond 

Vermast

NL-HaNA_2.13.04_657_0009-groot
NL-HaNA_2.13.04_675_0033-groot

Buitenlanders aangekomen in Samarang

Dit is een advertentie en vermeldt de passagiers die in Nederlands-Indië aankomen. Het komt uit een lokale krant van 18.05.1881.

advertentie paardenarts 04.05.1881
18.07.1881 advertentie paardenarts
ddd_110617013_mpeg21_p006_image

Enkele advertenties in verschillende kranten waaruit blijkt dat A.M Vermast een privépraktijk heeft, gedateerd 04.05.1881 & 18.07.1881.

Verlof van twee jaar wordt verleend

Huwelijk tussen G. Fischer en Jacoba van Goor ex-vrouw van Abraham Vermast

Huwelijksakte van  Abraham Vermast enCatharina Gomes.

Abraham krijgt wegens ziekte een verlengd verlof van 2 jaar en het hele gezin keert op 5 september 1888 terug naar Nederland. Als mensen voor jaarlijks verlof of langere tijd vertrokken, verkochten ze al hun bezittingen in een boedelverkoop. U kunt op deze advertentie zien dat alle bezittingen van Abraham en familie op 1 september 1888 werden verkocht.

Volgens een advertentie in het Samarangs Handelsblad van 26.06.1890 wordt zijn verlof verlengd met nog eens 6 maanden. Op 15.08.1890 wordt hij benoemd tot assistent aan de nationale diergeneeskundige school in Utrecht.

Een maand voor zijn terugkeer naar Indië krijgt Abraham eervol ontslag van het KNIL.

Het is mijn vermoeden dat één kind in Nederland achterblijft omdat er bewijs is dat het gezin (vader, moeder en slechts 2 kinderen) in maart 1891 terugkeert naar Indië zoals u kunt zien in de advertenties. Hij wordt weer opgenomen in het KNIL en krijgt een functie in Soerabaja.

In 1892 wordt hij in rang verhoogd tot kapitein.

Omdat Abraham een actief leven heeft in het KNIL en regelmatig van huis is, krijgt zijn vrouw een verhouding met de plaatselijke arts George Fischer. Wanneer Abraham achter deze verhouding komt, geeft hij Jacoba één optie. Hij verleent haar alleen een echtscheiding op één voorwaarde en dat is dat zij trouwt met George Fischer.

De scheiding wordt geregistreerd in Semarang op 29 augustus 1893 (bron RR) en op 3 januari 1894 trouwt Jacoba met haar George.

Mijn vermoeden is dat als onderdeel van de schikking de kinderen bij Abraham blijven, want het is bekend dat Abraham onmiddellijk op zoek gaat naar een nieuwe vrouw. Hij plaatst een advertentie in enkele publicaties in Nederland en ontmoet Catharina Gomes die op 21 november 1868 in Den Helder is geboren en 14 jaar jonger is dan hij.

Omdat Abraham Indië niet kan verlaten omdat er geen verlof wordt verleend, tekent hij het huwelijkscontract op 19 juli 1895 op het Ingezetenen kantoor in Ambarawa, Semarang en wordt vertegenwoordigd door Johan Gerard Justus Paravicini di Capelli die namens hem optreedt bij het sluiten van het huwelijk met Catharina Gomes op 19 december 1895. Dit wordt het huwelijk met de handschoen genoemd.

Hoewel op de huwelijksakte staat dat Catharina geen beroep heeft weet ik van horen zeggen dat zij verpleegster was. Ten tijde van hun huwelijk is Abraham 41 jaar oud en Catharina 27 jaar.

Aangezien Catharina nu een getrouwde vrouw is, voegt zij zich een maand later bij haar man en gaat op 28 december 1895 aan boord van de S.S. Princes Sophie. Het schip steekt de oceanen over van Amsterdam naar Batavia.

In Kota Radja, waar Abraham nu gestationeerd is, wordt op 27 maart 1897 hun eerste kind geboren (mijn grootmoeder) en krijgt de namen Henriette Alexandrina Catharina Vermast.

De familie Vermast is Nederlands Hervormd.

Op 21 augustus 1898 wordt in Amsterdam (mogelijk tijdens het verlof) een zoon geboren. Hij krijgt de naam Abraham Marinus en wordt planter (mogelijk in de Deli regio van Medan) en trouwt op 22 september 1930 in Soerabaja met Frieda Julie Schnitzler-Kelch (overleden 11.08.1956 in Amsterdam) Frieda is geboren in Salatiga op 17 januari 1906 en overleden in Amsterdam op 1 januari 1994 zij is begraven op de begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam.

In 1901 vertrok hij weer naar Europa voor een verlof van een jaar wegens langdurige dienst. Tijdens dat verlof werd hij gedetacheerd bij de hoefsmidschool te Amersfoort en bij de bacteriologische opleiding te Utrecht. Hier werd hij ook assistent aan de staatsveeartsenijschool. In 1902 keerde hij terug van verlof naar Indië en ging in 1904 met pensioen.

Hun derde en laatste kind wordt op 10 oktober 1906 in Renkum geboren en heet Bertha Helena Vermast (roepnaam Tante Sus). Bertha trouwt op 1 juli 1930 met de arts Pieter Jan Kaiser.

Uit het register van Amsterdam is niet helemaal duidelijk of het gezin en de kinderen een paar jaar in Nederland bleven of dat ze telkens heen en weer naar Indië gingen.

In 1909 verleende de koningin hem de titulaire rang van majoor. Abraham werd onderscheiden met de erepenning voor belangrijke militaire dienst met de gespen Atjeh 1873, 1885, 1896 en 1900 met het officierskruis voor langdurige Nederlandse dienst en het ridderkruis van de Oranje Nassau orde.

Op 14 augustus 1914 reizen Abraham, zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland op het s.s. Kawri en een jaar later op 15 september 1915 maken zij opnieuw een reis met de Insulinde en meren aan in Rotterdam om voorgoed afscheid te nemen van Indië.

Verloving- en trouw advertentie van Abraham en Frieda

Overgrootvader Vermast draagt hier zijn medaille met (toen nog) 1 Atjeh gesp.

Zijn volle onderscheiding

Vermast familie foto's

Huize Vermast in Koetaradja (Sumatra), Pantek Perak

v.l.n.r. overgrootmoeder Vermast, dochter (mijn oma) Henriette Vermast, overgrootvader Vermast (militair dierenarts)

zoon (mijn oom) Bram, mannelijke en vrouwelijke bedienden en waarschijnlijk het kindermeisje.

Huize Vermast in Batavia, Pantek Perak

v.l.n.r. overgrootmoeder Vermast, dochter (tante Zus) Bertha Helena 5 jaar oud, het kindermeisje, de djongo en rechts mijn overgrootvader Abraham Vermast. rechts mijn overgrootvader Abraham Vermast

Huize Vermast in Djokjakarta

v.l.n.r.: kindermeisje, overgrootmoeder Vermast, overgrootvader Vermast, Bertha Helena van 8 jaar en de honden.


Overgrootmoede Catherina Vermast - Gomes

in Medan na de Tweede Wereldoorlog

Het huis van mijn overgrootmoeder Vermast

bij Mount Sinabung, dat helaas tijdens of na de Tweede Wereldoorlog tot de grond toe is afgebrand.

De zoektocht naar de vaderskant van mijn moeder heeft een interessante wending.

Jacob Abraham Willem van Kluijve werd geboren in Gouda op 13 maart 1809 en was metselaarsknecht.

Zoals u kunt zien was de naam "van Kluijve" en deze naam zal na verloop van tijd veranderen in "Kol van Kluijve" de reden zal pas later duidelijk worden.

Als we twee generaties teruggaan naar de overgrootvader van Jacob Abraham Willem en dus de 4 x overgrootvader van Iona heet "van Kluijven" en de "N" wordt pas in de volgende generatie afgeschaft bij de vader van Jacob Abraham.

Tilly van Coevorden, April 2023

Jacob Abraham Willem van Kluijve trouwde in 1827 in Den Haag met Maria Palmboom. Maria werd eveneens in 1804 in Gouda geboren. Maria was pijpenmaakster.

Uit dit huwelijk geboren:

- Jacoba Johanna van Kluijve 1827 - 1922

- Willemina Angelina van Kluijve 1829-1830

- Willemina Helena van Kluijve 1831-1905

- Jacob Abraham Willem van Kluijve 1832-1834

- Johannes van Kluijve 1834-1918 (my Betovergrootvader)

- Jacob Abraham Willem van Kluijve 1836-1902

- Willem Andries van Kluijve 1838-1896

- Marinus van Kluijve 1840-1849

- Abraham van Kluijve 1843-1843

- Abraham van Kluijve 1845-1849

- Leendert van Kluijven (registratie foutje) 1847-1879

- Maria van Kluijve 1860-1938


Paternale achtergrond 

Kol van Kuijve

Huwelijksakte

Dirk Kol van Kluijve en Johanna Franssen

V.l.n.r: Marie van Kluijve, Jacqueline van Kluijve, Jacoba van Kluijve

en Dirk Kol van Kluijve

Voormalig Gemeente huis in Den Haag waar Dirk zijn Johanna trouwde.

Na het overlijden van Maria in 1868 blijft Jacob achter met zeven overlevende kinderen. Hij hertrouwt op 22 november 1871 met  Heintje Neeleman in Gouda. Jacob is dan 62 jaar oud. Neeltje wordt ook in Gouda geboren op 13 maart 1822 en had 8 broers en zussen. Ten tijde van hun huwelijk is zij 49 jaar oud. Dit huwelijk blijft kinderloos.

Johannes van Kluijve het 5e kind en tweede zoon geboren op 13 maart 1834 te Gouda is opzichter bij de rijkswaterstaat van beroep als hij trouwt met Anthonia Maria de Haan geboren in 1841 te Woerden dochter van Dirk Kol de Haan en Hendrica Jacoba van Leeuwen.

De tweede naam van Johannes' schoonvader, "Kol", zal een grote rol spelen in de uiteindelijke achternaamsverandering van de familie als gevolg van een foutje bij het registratiekantoor.

Johannes en Anthonia trouwden op 26 september 1861 in Woerden. Johannes was 27 jaar oud en Anthonia 7 jaar jonger.

Uit dit huwelijk worden geboren:

- Hendrika Jacoba van Kluijve geb. in Utrecht 02.05.1862 gest. in            Utrecht 02.06.1862 en haar tweelingzusje

- Maria Johanna van Kluijve geb.02.05.1862 – 02.06.1862 beiden            stierven op slechts 1 maand oud

- Maria Johanna van Kluijve geb.30.09.1863 Herwen en Aerdt gest.         28.12.1945 in de Bilt vernoemd naar haar overleden zuster

- Dirk Kol van Kluijve (my Overgrootvader) geboren in Lobith op               31.01.1865 en gestorven in de Bilt op 11.03.1936 vernoemd naar         zijn grootvader

- Hendrika Jacoba van Kluijve geb. in Lobith op 06.09.1867 gest. in        Zwolle 16.03.1952

- Jaqueline Alida Wilhelmina van Kluijve geb. in Lobith 19.02.1869          gest. in de Bilt 30.03.1953


Bij de aangifte van de geboorte van Dirk is een fout gemaakt en in plaats van Dirk Kol (twee voornamen) van Kluijve zoon van Johannes van Kluijve, wordt hij ingeschreven als voornaam Dirk en achternaam Kol van Kluijve. Al zijn andere broers en zussen hebben de naam van Kluijve, maar de rest van zijn toekomstige bloedlijn blijft de achternaam Kol van Kluijve dragen.

Volgens de inschrijving in een officieel register verhuisde Dirk op 24 februari 1888 naar Indië.

Dirk komt rond 1888 aan in Nederlands-Indië. Dirk was planter en werkte voor de Deli Mij. (comp.) die veel zaken deed met de Sultan van Medan.

Onder de concubines van de Sultan was een inlandse vrouw, Roebi genaamd. Dirk en Roebi hadden een relatie, naar ik aanneem met goedkeuring van de Sultan. Behalve de naam van Roebi heb ik geen andere informatie over haar kunnen vinden. Twee buitenechtelijke kinderen werden door Dirk officieel erkend.

 • Johanna Maria Kol van Kluijve werd geboren in Batang Serangan, Tandjoeng Poera op 30 december 1890. Haar erkenning werd gedaan in de burgerlijke stand te Tanjong Poera op 15 oktober 1892 op akte nr. 5. Op 22 maart 1917 trouwde zij met Ferdinand Johan Rienks een apotheker (geboren rond 1885 te Leiden). Johanna overlijdt op 6 juli 1953 in Doorwerth (Utrecht). Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren, genaamd                    Johanna Maria Rienks. Zij wordt geboren in Den Haag op             5 mei 1920 en overlijdt in Doorwerth op 28 januari 1964.
 • Johannes Kol van Kluijve, mijn grootvader van moederskant, en hun tweede kind, wordt ook in Tandjong Poera geboren, op        14 augustus 1893. Hij wordt erkend bij de burgerlijke stand te Tanjong Poera op 3 april 1894 akte nummer 1 (bron testament uit 1896).

Dirk Kol van Kluijve (mijn overgrootvader)

Kol van Kluijve laan een straat vernoemd naar mijn overgrootvader

Op 20 april 1896 verkoopt Dirk al zijn bezittingen, iets wat vaak gebeurt als mensen voor langere tijd op verlof gaan naar Europa. Nadat alles verkocht is, verlaat hij Indië en reist met zijn twee kinderen naar Nederland. Zoals zovele anderen voor hem, werden de kinderen (mijn grootvader en oudtante Tante Jo) naar Nederland gebracht om bij hun tantes te wonen en ter plaatse opgeleid te worden. Als je in die tijd kinderen had verwekt bij een lokaal meisje en die had erkend, werden de kinderen bij de moeder weggehaald en aan Nederlandse familie gegeven om op te voeden.

Volgens Iona stierf Roebi, die analfabeet was, aan tyfus toen Johannes ongeveer 3 jaar oud was. Onder Johannes' geboorteakte ondertekende Roebi met een kruis, en dit werd door iemand anders ondergetekend als zijnde haar handschrift. Gezien het feit dat Johannes ongeveer 3 jaar oud was, geeft dit ons het jaar 1896, precies hetzelfde jaar dat Dirk met de kinderen naar Nederland gaat.

Op 11 november 1896 werd in Hoorn een testament opgemaakt door Hendrik Jan ten Zeldam, notaris te Oostenblokker bij Hoorn. In dit testament is te lezen dat de twee kinderen van Dirk, met toestemming van hun moeder, tot erfgenamen van Dirk's nalatenschap werden benoemd. Indien Dirk zou overlijden voordat de kinderen volwassen zijn, wordt Johannes van Kluijve (hun oom) tot voogd benoemd. Deze akte wordt getekend door Pieter Bakker en Simon Pieterszoon Bakker als getuigen. Wat de relatie is tussen de broers Bakker en Dirk is niet bekend.

Er is geen informatie gevonden over de exacte datum waarop Dirk terugging naar Indië, maar Tilly heeft plaatselijke advertenties uit 1901 gevonden, zodat wij aannemen dat hij tussen 1896 - 1901 terugging.

Wanneer Dirk terugkomt in Indië, bekleedt hij verschillende functies volgens de informatie die Tilly heeft gevonden:

 • op 31.12.1907 hij wordt gefeliciteerd als assistent in een bedrijf en woont op Sumatra in een gebied dat Helvetia heet.
 • hij wordt op 28.01.1911 benoemd tot commandant van het commando Siak in het vrijwilligerskorps "Sumatra's Oostkust".

 • Op 4 april 1911 wordt Dirk benoemd tot bewindvoerder van de Siak (Sumatra) Rubber Estates Ltd.

Als Roebi overlijdt (helaas is nergens een datum vastgelegd) verlaat Dirk Indië in 1915 en trouwt met Johanna Franssen, geboren in Den Haag op 8 februari 1882. Het huwelijk vindt eveneens plaats in Den Haag op 23 augustus 1915 waarna zij terugreizen naar Indië. Er is een leeftijdsverschil van 17 jaar tussen de twee, want Dirk is 50 jaar oud en Johanna 33 jaar.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 • Maria Johanna Kol van Kluijve geboren in Medan op 18 februari 1917. Maria (Marijke) was apotheker en ging terug naar Indonesië om te werken en reisde naar Nieuw-Zeeland. In Nieuw Zeeland ontmoette ze een Bosjesman genaamd Charles (Jack) Merrylees (geboren 20.12.1908 in Waiau Nieuw Zeeland en overleden op 26.11.1984) en ze woonden ergens in de bush. Marijke overleed op 23 november 1999 in Nieuw-Zeeland. Ik heb nog steeds contact met haar dochter Emily.

 • Dirk Kol van Kluijve jr. geboren in Den Haag op 11 mei 1920 ingeschreven in Den Haag maar volgens het overlijdensbericht geboren in Belawan Nederlands-Indië.

  Op 30 april 1942 doet Elsje van Kluijve, 22 jaar en verpleegster, aangifte bij de politie dat haar neef Dirk Kol van Kluijve spullen uit haar huis heeft gestolen. Dirk jr. wordt tijdens het onderzoek een nacht in de cel gezet. zie politierapport. Dirk overlijdt op 4 maart 2003 in Rijswijk op 82-jarige leeftijd.

  • Kind 3 (geen informatie beschikbaar)
  • Kind 4 (geen informatie beschikbaar)

  Dirk Kol van Kluijve sr. was een zeer gezien en prominent man in Nederlands-Indië een planter pur sang die in 1888 voor het eerst voet aan wal zette in Indië bij de Deli Comp. en in de pionierstijd van de rubber overging naar de maatschappij die hij diende van 4 april 1911 tot 15 september 1928 toen hij werd benoemd tot directeur van de maatschappij. Rond 30 oktober 1928 verliet hij met zijn vrouw en kinderen Indië voorgoed en ging terug naar Nederland. Zij reisden vanuit Belawan de haven van Medan in met de Kota Radja van de Rotterdamse Lloyd.

  Dirk sr. overleed op 12 maart 1936 in Bilthoven en zijn vrouw Johanna op 6 april 1938 in Bilthoven.

   

  v.l.n.r. Dirk Kol van Kluijve, zijn tweede vrouw Johanna Fransen, onbekende heer.

  Voor Johanna staan de twee kinderen Maria Johanna en Dirk jr.


  Vrijwilligerskorps "Oostkust Sumatra".

  Als u goed kijkt ziet u Dirk Kol van Kluijve voorbij marcheren.

  Kol van Kluijve familie foto's

  Dirk Kol van Kluijve sr. op zijn terras  in Bilthoven met dochter Maria Johanna, 2e vrouw Johanna Franssen en Dirk Kol van Kluijve jr.

  Mijn Grootmoeder en Grootvader een in Indië gemaakte koppel?

  Henriette A.C Vermast, geboren in Kota Radja op 27 maart 1897, verliet Indië voorgoed, althans dat dacht ze toen ze op 15 september 1915 met haar ouders aan boord ging van de s.s Insulinde, ze was toen ongeveer 18 jaar oud en voor zover ik kan vinden woonde zij of het gezin op de Prinsengracht 153 III in Amsterdam.

  Johannes Kol van Kluijve geboren in Tandjong Poera op 14 augustus 1893 kwam ook in Nederland terecht. Zoals bekend had zijn vader Dirk Johannes en zijn zus Johanna Maria na het overlijden van hun moeder Roebi in 1896 naar Nederland gehaald. Dit was gedaan om ervoor te zorgen dat zij een goede Nederlandse opleiding zouden krijgen, wat Johannes ook kreeg. Hij studeerde en werd architect.

  Op 30 december 1927 trouwt Johannes Kol van Kluijve, dan 35 jaar oud en architect van beroep, in Den Haag met de 30-jarige Henriette Alexandrine Catharina Vermast.

  Omdat Johannes op het moment van zijn huwelijk al in Nederlands-Indië woont, trouwen zij per handschoen en heeft Johannes de 55-jarige Christiaan Roos luitenant-kolonel van Militair Bestuur van beroep volmacht gegeven om in zijn plaats het huwelijk te voltrekken.

  Henriette reist op 3 januari 1928 met het ss. Pieter Corneliszoon Hooft om zich bij haar man te voegen in Indië, waar zij geboren is.

  Blijkbaar woonde het jonge stel eerst in Bandung en verhuisde het na de crash van Wall Street naar Medan, maar ik kan alleen bewijzen vinden dat zij zich in Medan vestigden en Johannes werkte bij het architectenbureau Bennink & Co, Hugo de Vrieslaan 10 in Medan (dat nu Jl. Uskup Agung heet).

  Henriette is zeer actief voor het Oostkust & Sumatra instituut.

  Op 4 juni 1929 wordt hun eerste en enige kind geboren. Ze krijgt de naam Kundry Ruby Edmee Kol van Kluijve. Johannes eert zijn moeder, Roebi, door Kundry (roepnaam Kitty) Roebi (geschreven Ruby) als tweede naam te geven.

  Op 11 maart 1936 overleed Kundry's grootvader Dirk Kol van Kluijve sr. Hij had een majestueus huis gebouwd waar hij zich met zijn tweede vrouw terugtrok. Het was aan de Beetslaan 34, 3723 in Bilthoven.

  Hij financierde het plaatselijke natuurzwembad "de Biltse Duinen" in Bilthoven, maar behalve een foto (klik hier) tussen zijn bezittingen, heb ik daar verder geen bewijs van gevonden. Het zwembad is nu een Golfclub.

  Samenvoeging

  fam.Vermast

  &

  fam. Kol van Kluijve 

  Johannes Kol van Kluijve als jongeman in 

  The Netherlands

  Johannes Kol van Kluijve op school (midden eerste rij)

  De vele gezichten van mijn grootvader Johannes Kol van Kluijve

  Johannes noemde zichzelf Kim Chau

  bij gelegenheid

  Johannes met zijn marinekadetten

  Johannes(uiterst links) met zijn klasgenoten in Delft

  Johannes & Henriette Kol van Kluijve- Vermast in hun huis aan de Hugo de Vrieslaan 10 in Medan

  Johannes met Kundry Ruby Edmee (Kitty)

  Inmiddels staat Dirk Kol van Kluijve jr. de oom van Kundry, bekend als een verwende jongen, aangezien hij de enige zoon is van Johanna en Dirk sr. Naar verluidt meende een aantal van de familie dat hij zeer lichte vingers had (dit bleek al uit het politierapport). Oma (Henriette Vermast) hield hem als een havik in de gaten als hij bij haar op bezoek kwam in Den Haag.

  Hij bezocht ook mijn moeder en vroeg haar een ring die zij droeg af te doen zodat hij die beter kon bekijken. Mijn moeder weigerde en zei hem dat hij de ring mocht bekijken terwijl zij hem droeg. Kortom, hij was niet te vertrouwen. Johanna Franssen Dirk senior's tweede vrouw zou ervoor gezorgd hebben dat de kinderen geboren uit de relatie met Ruby geen cent erfden. Het gerucht gaat dat zij het testament van Dirk sr. heeft vervalst, waardoor Dirk jr. de enige erfgenaam werd van de grote nalatenschap. Dirk jr. zou de boel hebben opgeblazen.

  Toen Kundry ongeveer 10 jaar oud was zijn Johannes en Henriette gescheiden waarna Henriette voor de Royal Dutch Shell in Medan werkte.

  De Tweede Wereldoorlog:

  Kundry en haar moeder werden gedurende 3½ jaar opgesloten in een Japans vrouwenkamp. Naar alle waarschijnlijkheid moet dit het kamp in de St Josefschool in Medan zijn geweest. Dit was namelijk het enige kamp in de buurt van het centrum van Medan en mijn moeder vertelde mij dat zij en oma urenlang op het centrale plein in Medan in de brandende zon moesten staan.

  Recent onderzoek wijst in de richting van Poelau Brayan en Aek Pamienke II, maar Tilly zal dit verder onderzoeken en de update zal aan deze pagina worden toegevoegd.

  Mijn grootvader werkte voor het verzet en de organisatie Sapoe Tangan Merah (rode zakdoek). De organisatie, die bestond uit Molukse soldaten en werd aangevuld met Menadonese, Timorese en Indo-Europese ex-militairen;

  Met zijn 1 meter 84 moet hij wel opgevallen zijn. Opa werd verraden door een Batak en gevangen gezet in de Pemantangsiantar gevangenis.

  Pematangsiantar is een plaats aan de oostkust van Sumatra waar een burgerkamp was gevestigd in een gevangenis op de hoek van de Wilhelminastraat en de Cantonstraat in Pematangsiantar. Het kamp was in gebruik tussen 11 april 1942 en 15 april 1943. Tussen 13 maart 1942 en 21 december 1942 was er ook een burgerkamp in het Centraal Ziekenhuis Siantar Doctor Fund (SDF). Tussen april 1942 en juni 1942 werd in het Harrisons & Crosfield Hospital een opvangkamp ingericht voor familieleden van inheemse KNIL-soldaten die gevangen waren genomen.

  (bron: www.oorlogsbronnen.nl).

  Februari 1929 Mijn grootvader en grootmoeder in Bandung. Zij is vijf maanden zwanger van mijn moeder.

  Kundry (mijn moeder) met haar ouders op haar 1e verjaardag

  Johannes werd bij het verzet ingedeeld bij het sloopteam en bij zijn arrestatie als politiek gevangene vastgehouden. Na te zijn gemarteld werd hij uitgehongerd en overleed op 3 december 1944. Verhongering is als officiële doodsoorzaak opgegeven.

  Opa had een Batak vriendin genaamd Siti, dus het is erg zuur dat hij door een Batak werd verraden. Mijn grootmoeder werd op de hoogte gebracht van zijn dood, maar toen zij arriveerde om het lichaam te identificeren, was het weggehaald. Aangezien wij nooit een begraafplaats hebben gekregen, hebben wij begrepen dat Siti het lichaam heeft meegenomen.

  Na uitgebreid onderzoek door Tilly hebben wij nu vernomen dat Johannes zijn laatste rustplaats heeft in Pemantansiantar achter de Batak Rooms-Katolieke kerk. Een daadwerkelijk begraafplaatsnummer is niet bekend.

  Na de capitulatie van de Japanners en het einde van de oorlog is Kundry gerepatrieerd naar Nederland op het ss. Sommelsdijk. Zij verliet Belawan, de haven van Medan, op 14 april 1946 helemaal alleen en meerde op 8 mei 1946 aan in Rotterdam met achterlating van haar moeder in Indië.

  Ze was toen bijna 17 jaar oud en vond onderdak bij haar tante in Leiden waar ze ging studeren.

  Het is op school in Leiden waar ze Eric Jaeger ontmoet.

  De naam Jaeger was oorspronkelijk Jäger maar Eric's grootvader veranderde het ergens na de Boerenoorlog tussen 1899-1902 in Jaeger omdat de Engelsen dat makkelijker uit te spreken vonden.

  Eric is geboren op 9 maart 1928 in Pekalongan op het eiland Java, dus zowel Kundry als Eric zijn in Indië geboren en dat zou hen later waarschijnlijk gemeenschappelijke gronden geven. Omdat er een aparte pagina aan Eric zal worden gewijd, zal ik de informatie over hem heel kort houden.


  Kundry 3 jaar

  Kundry ongeveer 16 jaar in Medan

  Kundry voor het huis van haar tante 

  24.02.1947 in Leiden

  Kundry (midden) met haar twee beste vriendinnen friends Cornelia en Wilhelmina Bos en hun eerste sneeuw

  Eric werd gerepatrieerd naar Nederland en reisde ook helemaal alleen, met het s.s Tegelberg op 4 augustus 1946 van Batavia naar Amsterdam waar het schip op 29 augustus 1946 aanmeerde (bron 30dagenopzee.nl).

  Eric woonde ook bij familie en ging studeren in Leiden en daar hebben de twee elkaar ontmoet.

  Ik denk dat de grote aantrekkingskracht tussen Kundry en Eric lag in het feit dat zij een achtergrond deelden en beiden na de oorlog uit Indië waren ontworteld. Zij wilden uit hun situatie van leven bij familie en dachten dat een huwelijk hun situatie zou verbeteren.

  Eric won Kundry niet gemakkelijk voor zich, want hij deed haar drie keer een aanzoek voordat ze ja zei! Uiteindelijk trouwden de twee in Oestgeest op 29 juli 1952.

  Uit een vermelding in de burgerlijke stand heb ik kunnen opmaken dat zij op 14 augustus 1952 zijn uitgeschreven uit de Nederlandse registers met bestemming Verenigd Koninkrijk.

  Eric ging bij de R.A.F (meer hierover op de aan Eric gewijde pagina) en werd gestationeerd in Farnborough. Het is in Farnborough, meer bepaald in het kraamhuis Farnham House, dat op 11 maart 1956 hun eerste kind werd geboren.

  Hun eerste kind, een dochter, kreeg de naam Iona Harriet Jennifer (dat ben ik).

  Henriette, Iona's grootmoeder bleef na de oorlog in Medan als administrateur in het ziekenhuis en verliet Indië in 1958. Zij reisde op hetzelfde schip als mijn vaders grootmoeder en tante. Het schip maakte een tussenstop in Tilbury waar ik met mijn ouders aan boord ging. Ik was ongeveer 18 maanden tot 2 jaar oud en ontmoette mijn grootmoeder (moeders kant) en overgrootmoeder en tante (vaders kant) voor het eerst.

  Op 21 maart 1960 wordt in Chelmsford hun tweede dochter geboren, Marla Francis Marye.

  En dochter nummer drie, waardoor dit een mooie trilogie wordt, wordt ook in Chelmsford geboren op 11 september 1965 en heet          Emma Edmee Marguerite.


  Kundry (links) met haar tante en twee nichtjes Margreet en Kitty Kaiser

  28.04.1948 Leiden

  Meer foto's van mijn moeder Kundry Ruby Edmee Kol van Kluijve

  Het huwelijk van Kundry en Eric hield helaas geen stand en eindigt in een scheiding in 2002 na 50 jaar huwelijk. Ze bleken uiteindelijk onverenigbaar. Mijn vader Eric leeft nog en woont in Groot-Brittannië en is net 95 jaar geworden.

  Kundry (mijn moeder) hertrouwde op 2 juli 2003 met                     Arend Johan (John) Aarsse, geboren op 31 december 1922 en 7 jaar ouder dan Kundry.

  Zij wonen in Queensland, Australië en hebben een zeer hechte band. Kundry vindt in hem de soulmate die ze altijd heeft gewild, en hij is ook zeer geliefd bij al haar kinderen. John overlijdt op 92-jarige leeftijd op 20 oktober 2010.

  Kundry Ruby Edmee Aarsse - Kol van Kluijve bleef in Australië wonen, waar zij op 18 februari 2021 op 91-jarige leeftijd overleed.

  Mijn moeder laat een grote liefdevolle familie achter (3 kinderen, 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen):

  • Liefhebbende dochter Iona Harriet Jennifer met 3 kinderen:
   1. Robert Eric Hammond & kleinkinderen Felix Raul ,            Rose Geraldine Iona & Leo Eric
   2. Sarah Louise Hammond
   3. Laura Emily Hammond
  • Liefhebbende dochter Marla Francis Marye met 1 kind:
   1. Niko Terace Rye Kaminski
  • Liefhebbende dochter Emma Edmee Marguerite met 2 kinderen:
   1. Felix Carl Jaeger-Lee
   2. Thomas Johannes Jaeger-Lee

  Iona Jaeger - Wood, april 2023

  Kundry (Kitty) and Eric on their wedding day

  29th of June 1952

  Kundry in de leeftijd van 80 jaar

  Iona en haar zuster Emma